Bono har flyttat till ny familj, Erik Stenberg Lycksele

J Grillsbergets Bono

 

SE15112/2016

 

Uställning: Excellent, CK

Jaktprov: 3 UKL fjäll (Lofsdalen)

Bono visade mycket tidigt sina jaktegenskaper. Redan vid åtta månaders ålder framgick det att han hade ett väl anlagt sök med mycket god revirering och precisa fågeltagningar. Vid tio månaders ålder fälldes första fågeln över Bono. Han har en mycket stark motor och vilja, men är otroligt följsam och lättdresserad. Bono har en mycket effektiv rörelseapparat och är en stor jägare i litet mindre format.

 

Jaktprovskritik

GSH GRILLSBERGETS BONO SE15112/2016, för Fredrik Andersson, Grängesberg

Bono i kraftfull fin stil i mycket bra fart. Revierar marken på ett mycket bra sätt. Försvinner över en kant och blir borta. Vi ser honom i stånd med en ripa strax framför. Frestelsen blir för stor när ripan väljer att lätta och Bono går efter i flog och skott. EB: FF, 3 släpp totalt 40 min, 3 Ukl

 

GSH, Grillbergets Bono, SE15112/2016, för. Fredrik Andersson

Bono går i mycket bra fart och utmärkt stil. I 1:a släpp oregelbundet sök och tidvis intresse för partnern. 2:a släpp blir kort då partnern hela tider hänger på Bono. Söket bättras allt mer under dagen gång där han visar prov på bra reviering och marktäckning i mycket god kontakt med föraren. Bono är ute i 5 släpp och håller fart och intensitet dagen ut.

5 släpp. Fågel i 1 av släppen. Tid 42 min. 0 UKL.